Work > work

the storage of lakes
the storage of lakes
Oil, enamel, graphite powder on canvas
65x53